Britsum

Vier keer per jaar verschijnt onze dorpskrant, De Troffel.
Kopij is van harte welkom!
Ons mail-adres is troffelbritsum@hotmail.com

De redactie:

Anna Postma         Finne 3, 058-2573158

Wumke Weijma     De Kamp 34, 06-41748689

Lysbeth Lubberts   Menno van Coehoornwei 19, 058-2575855

Janny Hamstra      Aldlansdyk 25, 058-2573154

Ronald v/d Galiën  De Kamp 2, 06-40885082